СРСНПБ Теми Област Перник

Тема: Област Перник

25 години Съюз на работодателите в системата на народната просвета в...

Доброто социално сътрудничество и партньорство е гаранцията за успехите в развитието на образованието в област Перник. Поздравления за свършеното към Самуел Шейнин...

Работна среща с директори и заместник-директори, членове на СРСНПБ от област...

Проведена бе работна среща с директори и заместник-директори, членове на СРСНПБ от област Перник. Обсъждани бяха теми като:

Най-четени