СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Ямбол

Общински председатели – област Ямбол

Елхово и Болярово

Снежана Връцова

Директор на ПГ "Стефан Караджа", гр. Елхово

E-mail: info-2831609@edu.mon.bg
Тел: 0877002440
Сайт: pgsk-elhovo.com
Брой членове в организацията: 12

Ямбол

Теодора Димитрова Сулева

Директор на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол

E-mail: school@pglpeht-yambol.com
Тел: 0879257555
Сайт: pglpeht-yambol.com
Брой членове в организацията: 19