СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Ямбол

Общински председатели – област Ямбол

Ямбол

Румяна Георгиева Никова

Директор на ПГ по икономика „Георги С. Раковски”, гр. Ямбол

E-mail: pgiyambol@gmail.com
Тел: 0895620205
Сайт: www.pgi-rakovski.com
Брой членове в организацията: 17