СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Видин

Общински председатели – област Видин

Видин

Пролетка Цветкова Кирова

Директор на ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

E-mail: vid_ou_vazov@dir.bg
Тел: 0879543131
Сайт: schoolvazov.wixsite.com/vidin
Членове в организацията: 39