СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Търговище

Общински председатели – област Търговище

Антоново и Опака

Борислав Петров Борисов

Директор на СУ „Васил Левски“, гр. Опака

Тел: 0879267038
E-mail: sou_opaka2@abv.bg
Сайт: sou-opaka.com
Брой членове в организацията: 7

Попово

инж. агр.Теменуга Иванова Тодорова

Директор на ПГСС "Никола Пушкаров", гр. Попово

Тел: 0879060090
E-mail: info@pgss-popovo.com
Сайт: www.pgss-popovo.com
Брой членове в организацията: 19

Търговище и Омуртаг

Мария Манева

Директор на ОУ "Христо Ботев", с. Лиляк, общ. Търговище

Тел: 0895509185
E-mail: mimimaneva@abv.bg
Сайт: www.ou-lilyak.com
Брой членове в организацията: 15