СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Стара Загора

Общински председатели – област Стара Загора

Гълъбово

Нели Иванова Кючукова

Директор на СУ "Васил Левски", гр. Гълъбово

Тел: 0886611268, 0879161100
E-mail: sougl@abv.bg
Сайт: sou-vasil-levski.bg
Брой членове в организацията: 9

Казанлък

Красимир Михайлов Дамянов

Директор на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

Тел: 0879605475
E-mail: pmgkk@pmgkk.com
Сайт: pmgkk.com
Брой членове в организацията: 34

Павел баня

Даниела Андонова

Директор на ПГ по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня

Тел: 043612200, 0879955510
E-mail: pgrhpb@abv.bg
Сайт: pgrhpb.idwebbg.com
Брой членове в организацията:

Раднево

Милена Петкова Димитрова

Директор на 2. ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Раднево

Тел: 0888429339
E-mail: ou2rad@abv.bg
Сайт: ou2radnevo.bg
Брой членове в организацията: 11

Стара Загора

Мариана Недялкова Пенчева-Абединова

Директор на СУ „Максим Горки“ , гр. Стара Загора

Тел: 0888006936, 0898436641
E-mail: soumgstz@abv.bg, abedinova@abv.bg
Сайт: soumgsz.info/cms
Брой членове в организацията: 30

Чирпан

Милена Стефанова Стефанова

Директор на ДГ "Слънце", гр. Чирпан

Тел: 0899372783, 041693413
E-mail: cdg4irpan@abv.bg
Брой членове в организацията: 22