СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – Софийска област

Общински председатели – Софийска област

Костинброд

Ели Виденова Аначкова

Директор на СУ "Д-р Петър Берон", гр. Костинброд

E-mail: eli_videnova@abv.bg
Тел: 0888945064
Сайт:
Брой членове в организацията: 6