СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – Софийска област

Общински председатели – Софийска област

Костинброд

Ели Виденова Аначкова

Директор на СУ "Д-р Петър Берон", гр. Костинброд

E-mail: eli_videnova@abv.bg
Тел: 0888945064
Сайт:
Брой членове в организацията: 6

София-област

Клара Павлова Милошева

Директор на РЦПППО София-област

E-mail: klaramilosheva@gmail.com
Тел: 0887300216
Сайт: rcsfobl.bg
Членове в организацията: 24