СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област София-град

Общински председатели – област София-град

София

Нина Вълчева Чанева

Директор на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри", гр. София

E-mail: lycee23@abv.bg
Тел: 0884801512
Сайт: 23su.info
Брой членове в организацията: 198