СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Силистра

Общински председатели – област Силистра

Главиница

Нефие Хюсеин Раим

Директор на СУ ”Васил Левски”, гр. Главиница

Тел: 0893656920
E-mail: souvl@abv.bg
Сайт: souvl.info
Брой членове в организацията: 7

Дулово

Ивелин Стоянов

Директор на ОУ "Васил Левски", с. Яребица, общ. Дулово, област Силистра

Тел: 0894419611
E-mail: oujarebica@mail.bg
Сайт: ouyarebitsa.com
Членове в организацията: 8

Силистра

Денка Димитрова Михайлова

Директор на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра

Тел: 0894419573
E-mail: poni_1@abv.bg
Сайт: pgsuau-burov.com
Брой членове в организацията: 34

Тутракан

Дияна Костадинова Станкова

Директор на СУ „Хр. Ботев", гр. Тутракан

Тел: 0893323659
E-mail: hrbotev_tutrakan@abv.bg
Сайт: hrbotev.tk
Брой членове в организацията: 8