СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Шумен

Общински председатели – област Шумен

Велики Преслав

Даниела Венкова Христова

Директор на ДГ „Снежанка“, гр. Велики Преслав

Тел: 0894532213, 0878110040
E-mail: dani_s_g@abv.bg
Брой членове в организацията: 11

Венец

Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ "Христо Смирненски", с. Венец, общ. Венец

Тел: 0876733249
E-mail: ouhrsmirnenski@abv.bg
Брой членове в организацията: 9

Никола Козлево

Господин Николов Господинов

Директор на ОУ "Христо Ботев", гр. Никола Козлево

Тел: 0887172348
E-mail: ouv@abv.bg
Брой членове в организацията: 5

Нови пазар

Добрин Георгиев Иванов

Директор на ОУ "Никола Йонков Вапцаров, гр. Нови пазар

Тел: 0878150188
E-mail: ou_np@mail.bg
Сайт: www.ounpazar.net
Брой членове в организацията: 23

Шумен

Ема Минчева Радушева

Директор на СУ "Панайот Волов", гр. Шумен

Тел: 0894305030
E-mail: su_pv@abv.bg
Сайт: volov.iservice.bg
Брой членове в организацията: 27