СРСНПБ Структура Общински председатели Общински председатели – област Плевен

Общински председатели – област Плевен

Плевен

Емил Кирилов Райков

Директор на ДФСГ "Интелект", гр. Плевен

Тел: 0879125310
E-mail: emiray@abv.bg
Сайт: dfsg-intellect.com
Брой членове в организацията: 134