Необходимост от повече средства за психолози и педагогически съветници

Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България подкрепя предложението на група психолози за повече средства за педагогически съветници от...

Предложение за изменение и допълнение на наредбата за схеми „Училищен плод“ и „Училищно...

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ КОПИЕ: ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В-к „МОНИТОР“: Директори искат матура по избор и в седми клас

Въвеждане на втора матура по предмет по избор в 7-и клас вместо сегашния изпит по математика. Това предложение ще изпратят до просветното...