Предложение за изменение и допълнение на наредбата за схеми „Училищен плод“ и „Училищно...

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ КОПИЕ: ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изборът на учебниците е свобода и отговорност на учителите

Колеги директори, Както прекрасно знаете, според нормативната уредба ние сме хората, задължени да осигурят законосъобразното и успешно прилагане на...

Защо идеята на МОН учителите да посещават всеки ден ученици в риск по домовете...

Категоричното ми мнение e, че това не може и не трябва да бъде ангажимент на учителите, по следните причини: В...