Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

48976762 10218063607608641 1140788690147082240 n

На 18 декември се проведе редовното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
Подкрепена бе нагласата на МОН за създаване на нов механизъм по реализиране на прием на ученици след завършено основно образование, където се дава приоритет на паралелки с профили "математика" и "природоматематически", както и в професионалното образование в зависимост от спецификата на общината.
С повече паралелки по математика, природни науки, софтуерни науки.
Намаляване с малки , разумни крачки на ( чисто ) езиковите паралелки и засилване на ролята на качествените и полезни за учениците професионални паралелки.
Представено бе, че почти 30% от учениците завършили в профилирани паралелки напускат страната след завършване на 12 клас, а това правят също и 9% от завършилите математички паралелки и 3% от завършилите професионални паралелки.
Естествено е, че е за всички е максимално добре да има паралелки където учениците остават в страната ни и се усещат значими, полезни и добре платени.
При прием 2019-20 е добре да се заложи необходимите професии за общината , искането на местните бизнес потребности и очакванията на родителите за добра професия .
Подкрепена бе наредбата за изменение на Наредба 4 от 2017 година за нормиране и заплащане на труда с определяне на минималните размери на основни месечни работни заплати на педагогическите специалисти .
Изразена бе огромна благодарност към правителството на България за солидната подкрепа на образованието, ясно изразена с Бюджет 2019.

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини