Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

21Сеп2018
Живот без насилие за всички деца

Сподели статията

Прегледи300 hits

Държавната агенция за закрила на детето и Съветът на децата към нея стартира Националната кампания „Живот без насилие за всички деца“. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет, и е в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното образование.


Партньорите по проекта канят всички деца в образователните, социалните и възпитателни институции и центрове за работа с деца да се включат в тази кампания. 
Вярваме, че всички директори, педагогически кадри, психолози и експерти можем да подкрепим Националната кампания, в която децата са активните участници. От тях очакваме да се организират и изградят такова общество на толерантност, права и доброта, в което има непримиримост към насилието във всичките му форми в детското ежедневие. 

Вярваме, че всички деца заслужават да живеят в приятна и спокойна обстановка.

Вярваме, че децата са силни личности, които могат да изградят своя живот без насилие, защото всяко дете е достатъчно важно като част от цялото общество и може да бъде активно и най-вече, защото заслужава това – да живее в безопасна и сигурна за него среда. 

Нека всички заедно станем пример за подражание и мобилизираме действията си в посока изграждане на едно добро общество за нашите деца. 
Пожелаваме успех на всички участници и нека обединим усилията си за по-добър свят на децата и живот без насилие.

 

д-р Елеонора Лилова,
председател на ДАЗД

qr code

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини