Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

11Юли2018

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приложено към настоящото Ви представям писмо от НАПОО.

От името на г-н Цв.Симеонов – Председател на УС на БТПП, Ви моля да ни изпратите Вашите предложения за професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/,

за които да се разработят/преработят Държавни образователни стандарти /ДОС/, за да бъдат включени в плана за дейността на НАПОО през 2019г.

Моля, предложенията изпратете до 20 септември т.г. на e-mail: m.damyanova@bcci.bg

За информация и контакт: Маргарита Дамянова, тел. 02 8117 477, 02 8117 479.

С уважение,

Маргарита Дамянова

Директор

БТПП-Център за проф.обучение, преводи,

консултации и фирмено обслужване

тел.: (+ 359 2) 811 74 77,

e-mail: m.damyanova@bcci.bg

Web site: www.bcci.bg

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини