Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Юни2016
Почетно отличие на МОН "Неофит Рилски"

Сподели статията

Прегледи386 hits

По традиция в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, когато отдаваме почит на безсмъртното дело на светите братя Кирил и Методий, когато се чества най-хубавия и светъл български празник, превърнал се от векове в повод за национална гордост, президентът дава своя традиционен прием като събира изявени дейци на просветата и културата, а министърът на образованието и науката удостои заслужили просветни дейци с почетното звание на МОН „Неофит Рилски”.

След проведено заседание на Комисията по номинации на Област Бургас и обсъждането им на Управителен съвет в София бяха одобрени всички изпратени писмени предложения от област Бургас за почетното отличие на МОН „ Неофит Рилски” и тържествения прием при президента за 24 май . СРСНПБ - област Бургас представя своите членове, получили отличията за 2016 г.

01

ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НА МОН „НЕОФИТ РИЛСКИ:

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева издаде заповед за удостояване с почетното отличие „Неофит Рилски“ на 248 директори и помощник-директори на училища и детски градини, учители, педагогически съветници и служители в системата на народната просвета.

Ежегодните награди „Неофит Рилски“ се присъждат от Министерството на образованието и науката на изявени учители и директори на детски градини, училища и обслужващи звена в сферата на образованието за дългогодишната им цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета и приноса им в развитието на образователното дело в България. Отличените са номинирани по предложение на учителските колективи, в които работят, или по предложение на социалните партньори.

  1. 1.ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ДИРЕКТОР НА ГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ’ – гр. БУРГАС

  1. 2.ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА СТАНЕЛОВА

ДИРЕКТОР НА СОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”-гр. НЕСЕБЪР

  1. 3.СТЕФАНА ИВАНОВА ЧЕРНОГЛАЗОВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „ХИРСТО БОТЕВ”, село РОСЕН, Община СОЗОПОЛ

  1. 4.ТАТЯНА МИХАЙЛОВА МИНКОВА

ДИРЕКТОР НА ОДЗ №15 „МОРЯЧЕ” – гр. БУРГАС

ТЪРЖЕСТВЕН ПРИЕМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 24 МАЙ

  1. 1.ГАЛИНА ИЛЧЕВА ЖИШЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА

ДИРЕКТОР НА ОУ ”СВ.КНЯЗ БОРИС” – гр. БУРГАС

  1. 2.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ДИРЕКТОР НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ”ЮРИЙ ГАГАРИН” – гр. БУРГАС

  1. 3.ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЧЕПОВ

ДИРЕКТОР НА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - – гр. БУРГАС   

  1. 4.СВЕТЛА СТАНЧЕВА ГУГУЧКОВА

ДИРЕКТОР НА ОДЗ №12 „РАДОСТ” -– гр. БУРГАС

  1. 5.СТЕФАНА ИВАНОВА ЧЕРНОГЛАЗОВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „ХИРСТО БОТЕВ”, село РОСЕН, Община СОЗОПОЛ

Със своя дългогодишен професионален опит като ръководители на образователни институции предложените кандидатури от Област Бургас са лица, доказани професионалисти в своята област. Изключително коректни, етични и лоялни в отношенията си с колеги, родители и ученици/деца. Притежават необходимата компетентност и квалификация, способност за справяне с възникнали педагогически казуси, проблемни ситуации и конфликти. Ръководната длъжност, която заемат през годините, е изградила и доказала пред колеги, учители и родители качествата им за работа в екип, организационни умения, отлична комуникация с различни институции и НПО. Проявяват организираност, отговорност и експедитивност при изпълнение на своите задължения.

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

ОТ ИМЕТО НА ЦЯЛОТО ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ТВОРЧЕСКИ УСТРЕМ И ВЪЗРОЖДЕНСКА ВСЕОТДАЙНОСТ В ОТГОВОРНАТА И ТРУДНА МИСИЯ ДА ФОРМИРАТЕ И РАЗВИВАТЕ ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА !
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини