Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Управителен съвет

Сподели статията

Прегледи440 hits

n nikolcheva
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ
Директор на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", гр. София
E-mail: suchem31@abv.bg, тел.:, GSM:0884/80-1513 и 0885/901-365


n chaneva

Нина Вълчева Чанева
Директор на 23 СОУ «Фр. Жолио Кюри», гр. София
E-mail: lycee23@abv.bg, тел.:02 944 278, GSM:0884/801-512


p josifova

Петя Иванова Йосифова
Директор на ОДЗ 48 гр. София
E-mail: odz48@abv.bg, тел.:02/8320021, GSM:0884/801-468


k doinova

Катя Великова Дойнова
Директор на 163 ОУ, гр. София
E-mail: katia_doynova@yahoo.com, тел.:02 978 07 22, GSM:0884/801-621; 0899/101-769


a georgieva

Антония Гаврилова
Директор на ПГТ „Макгахан”, гр. София
E-mail: tonigavrilova@abv.bg, тел.:О2/872-01-08; GSM:0885/829-718


k vasileva

Катерина Василева
Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, Пловдив
E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg, тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056


k blagoeva

Красимира Трендафилова Благоева
Директор на ОУ “Васил Левски”, с. Караджово
E-mail: kr_blagoeva@abv.bg, тел.:03102/260, GSM:0878/803-733


k papazov

Коста Найденов Папазов

Директор на ПГ по електротехника и електроника, гр. Бургас
E-mail: kpapazov@abv.bg, GSM:0886/729-522 и 0885/225-687


h manchev

Христо Димитров Манчев

Директор на ІІ-ро ОУ "Димитър Благоев", Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg, GSM:0884/311-366


v krachunova

Валентина Любова Крачунова
Директор на НГХНИ “ К. Преславски”, гр. Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg, тел.:052 622 303, GSM:


t genova

Татяна Недкова Генова

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg, тел.:064/680-217, GSM:0882/662-614 и 0878/562-689


Kraev

Валентин Михов Краев

Директор на ОУ „Васил Левски” с. Книжовник, гр. Хасково
E-mail: ou_levski_1873@abv.bg, тел.:03719/22-66, GSM:0885/310-340. 0876/371-330


e radusheva

Ема Радушева
Директор на СОУ "Панайот Волов", гр. Шумен
E-mail: emmarad@abv.bg, тел.:, GSM:0894/305-030 и 0886/644-136


k trifonova

Катя Трифонова Димитрова
Директор на СОУ "П. Р. Славейков" гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg, тел.:094/ 600 218, GSM:0888/832-575


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини