Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 20.12.2013 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи322 hits

Решения на УС на СРСНПБ от 20.12.2013 г. - гр. София

      1. Общото събрание на СРСНПБ ще се проведе до 30.06.2014 г. гр. София

      2. Всички Ваши предложения за промяна в Устава на СРСНПБ, изпращайте в срок до 30.03.2014 г. на: Христо Манчев - председател на комисията по промени в Устава E-mail: sou2@abv.bg, GSM: 0882/662-615 с членове Георги Енчев, Коста Папазов, Георги Стоянов, Р.Борисова/

      3. До 30.03.2014 г. на E-mail: srsnpb@abv.bg, изпращайте сканирани протоколи от отчетно / отчетно-изборно / събрание на общинските организации включваща точка за избор на делегати за общото събрание. Напомням, че до 30 чл. имате право на 1 делегат, до 60 члена на 2 и т.н. Областния председател участва по право.

      4. Вашите сигнали, жалби и искания за експертно становище се изпращат директно до Катя Дойнова – председател на комисията по Жалби и Сигнали на E-mail: katia_doynova@yahoo.com, GSM:0882/662-606

      5. От 01.01.2014 г. УС на СРСНПБ и областните ръководства не дават становища при прекратяване на трудови правоотношения с директори членове на СРСНПБ поискали от техните работодатели. Такива се дават само при поискване от членове на СРСНПБ, както следва:
      - От УС на СРСНПБ за областните председатели и за членовете на УС
      - От Областното ръководство на всички членове на организацията.

      6. Всички Ваши предложения свързани с промени в КТД за отрасъл средно образование да бъдат изпращани до Венцислав Христов – председател на комисията по преговори за ново КТД в срок до 30.03.2014 г. на E-mail: h.nikiforov@abv.bg, GSM:0882/662-609

      7. Всички Ваши предложения свързани с правилата за работните заплати на директорите за 2014 г. да бъдат изпращани на Валентина Крачунова, председател на комисията по преговори за Нови правила в срок до 20.02.2014 г. на E-mail: kra4unova@mail.bg, GSM:0882/662-608

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини