Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 02.02.2014 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи343 hits

На 02.02.2014 г. се проведе разширен управителен съвет на УС на СРСНПБ при следния дневен ред:

     1. По т.1 УС прие отчет анализ за дейността на УС на СРСНПБ за 2013 г. и прие план за дейността на УС за 2014 г., Отчет – анализ за дейността на УС на СРСНПБ за 2013 година и приемане на план за дейност на УС за 2014 г.
     Докладва: Катя Дойнова

     2. Финансов отчет за 2013 г. и приемане на Бюджет за 2014 г.
     Докладва: Марин Цонев

     3. Номинации за кмет на 2013 г.
     Докладва: Катя Димитрова

     4. Други
     Докладва: Самуил Шейнин

     Всички областни структури трябва да изготвят своите планове до 22.02.2014 г. като се съобразят с плана за дейността на СРСНПБ за 2014 г.

     По т.3 УС на СРСНПБ награждава с плакет „Кмет на годината-2013” г-н Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев. Г-н Шейнин му връчи тържествено грамотата и плакета на 03.02.2014 г. в присъствието на директори от областите Смолян и Благоевград, кмета на общ.Гърмен, Заместник-министър на образованието и науката – Атанаска Тенева, Кирчо Атанасов– депутат от 42-ро народно събрание, Огнян Соколов - Началник на РИО Благоевград, Сергей Магдичев – държавен експерт, дирекция „Финанси” - МОН и Ваня Трайкова – МОН.
РАБОТНИ ГРУПИ

     На 03.02.2014 г. се проведе работа по групи както следва:
     Комисия по промени в Устава на СРСНПБ – Председател: Христо Манчев
     Членове:
      - Гоце Делчев – Д.Пиргова, Ел.Божикова
      - Гърмен – Верхат Топчиев
      - Разлог – Б.Груев, К.Караджов
Комисия по ново КТД – Председател: Венцислав Христов
     Членове:
      - Гоце Делчев – М.Костадинова, Л.Карталов, А.Икономова, М.Поюкова
      - Гърмен – И.Цацев, Ю.Лазарова, Н.Моллахасан, М.Джуркин
      - Разлог – М.Попадийна
Комисия за Правила за работни заплати на директорите за 2014 г. – Председател :Валентина Крачунова
     Членове:
      - Гоце Делчев – М.Халачева, Ц.Петричкова, Л.Димитрушева
      - Гърмен – С. Стругов, А. Мутишев, Н. Даргутев
      - Разлог – Д.Пелтегова, К.Кулип

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини