Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 01-03.07.2013 г. в Боровец

Сподели статията

Прегледи342 hits

На 01-03.07.2013 г. в Боровец се проведе разширен управителен съвет на СРСНПБ. Взети бяха следните решения:

     1. Бяха определени приоритетите за работата на директорите за следващите 3 години 2013-2015 г.
     2. Набелязаха се мерки за подобряване работата на ОСТС включващ:
           - Актуализация на досега действащите правила и стриктното им спазване
           - Определяне на темите, които могат да се дискутират на ОСТС /становище от МОН/
     3. Набелязване на мерки за успешен старт на учебната 2013/2014 г., както и гарантиране на нормален учебен процес през цялата година
     4. Усъвършенстване работата на УС на СРСНПБ и издигане авторитета на СРСНПБ.

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини