Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Общо събрание на СРСНПБ, 09.07.2014 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи406 hits

На 09.07.2014 г. се проведе общо събрание на СРСНПБ в Националния военно исторически музей – гр. София.

     Гости на събранието бяха колеги директори от Р Сърбия, Р Македония, Р Турция и Холандия.

     Приветствия към участниците поднесоха:
г-н Лазар Додев – директор на дирекция МОН от името на проф. д-р Анелия Клисарова Министър на образованието и науката
г-н Васил Тодоров – главен секретар на БТПП – София от името на г-н Цветан Симеонов –председател на БТПП
г-жа Ваня Кастрева – началник РИО- гр. София
г-н Тон Дюф – председател на ESHA

     Поздравителни адреси и поздравления се получиха от:
г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София
г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
г-н Кирчо Атанасов – депутат от 42 НС
г-жа Милена Дамянова – депутат от 42 НС
г-жа Ирена Соколова – депутат от 42 НС
г-н Милко Багдасаров – депутат от 42 НС
г-жа Янка Такева – председател на СБУ
г-н Аспарух Томов – председател на независим учителски синдикат
доц.Попкочев - Зам.ректор на ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград
г-жа Цветанка Берсничка - председател на асоциация Родители
г-н Георги Богданов - председател на НМД
г-жа Ваня Коконова – началник на РИО-Перник
и много други неправителствени организации и институции

     За председател на СРСНПБ бе избрана г-жа Надежда Николчева на 31 СУЧЕМ - гр. София

     За членове на СРСНПБ бяха избрани:

     1. Нина Чанева СО гр. София

     2. Петя Йосифова ОДЗ гр. София

     3. Катя Дойнова ОУ гр. София

     4. Антония Гаврилова ПГ гр. София

     5. Георги Енчев СОУ гр. Пловдив

     6. Катерина Василева ОУ гр. Пловдив

     7. Красимира Благоева ОУ гр. Пловдив

     8. Христо Манчев ОУ гр. Благоевград

     9. Коста Папазов ПГ гр. Бургас

     10.Валентина Крачунова НГ гр. Варна

     11.Татяна Генова СОУ гр. Плевен

     12.Валентин Краев ОУ гр. Хасково

     13.Ема Радушева СОУ гр. Шумен

     14.Венцислав Христов ОУ гр. Ловеч

     15.Георги Дългърски СОУ гр. Пловдив

     16.Катя Трифонова СОУ гр. Видин

     За контролна комисия бяха избрани:

     1.Марин Цонев ПГ гр.В.Търново

     2.Елза Христова ОУ гр.Перник

     3.Светла Данаилова ПГ гр.Петрич

     На първото заседание на УС на СРСНПБ проведено на 09.07.2014 г. за изпълнителен директор бе избран г-н Самуил Шейнин

     Общото събрание прие следните решения:

     1. Изработване на всички правилници,които са изискани в Устава на СРСНПБ.

     2. Разработване на ясни и обективни критерии за трудовите възнаграждения на персонала в учебните звена в зависимост от показаните резултати в работата.

     3. Разработване на модел за ”Кариерно развитие на директорите и помощник директорите на училищата и детските градини”

     4. Утвърждаване на три приоритета:

          І. Гарантиране здравето и сигурността на децата и учениците в учебните звена.

          ІІ.Гарантиране качеството на образованието

          ІІІ.Възнаграждение на персонала в учебните звена приети с протокол на 05.03.2014 г. на ОСТС по предложение на СРСНПБ

     5.Осигуряване на средства по ПМС 239 и за 2014 г.

     6.Привличане на помощник директорите за членове на СРСНПБ

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини