Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Управителен съвет

Сподели статията

Прегледи440 hits

n nikolcheva
Надежда Томова Николчева
Председател на СРСНПБ
Директор на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", гр. София
E-mail: suchem31@abv.bg, тел.:, GSM:0884/80-1513 и 0885/901-365


n chaneva

Нина Вълчева Чанева
Директор на 23 СОУ «Фр. Жолио Кюри», гр. София
E-mail: lycee23@abv.bg, тел.:02 944 278, GSM:0884/801-512


p josifova

Петя Иванова Йосифова
Директор на ОДЗ 48 гр. София
E-mail: odz48@abv.bg, тел.:02/8320021, GSM:0884/801-468


k doinova

Катя Великова Дойнова
Директор на 163 ОУ, гр. София
E-mail: katia_doynova@yahoo.com, тел.:02 978 07 22, GSM:0884/801-621; 0899/101-769


a georgieva

Антония Гаврилова
Директор на ПГТ „Макгахан”, гр. София
E-mail: tonigavrilova@abv.bg, тел.:О2/872-01-08; GSM:0885/829-718


k vasileva

Катерина Василева
Директор на ОУ “Екзарх Антим I”, Пловдив
E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg, тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056


k blagoeva

Красимира Трендафилова Благоева
Директор на ОУ “Васил Левски”, с. Караджово
E-mail: kr_blagoeva@abv.bg, тел.:03102/260, GSM:0878/803-733


k papazov

Коста Найденов Папазов

Директор на ПГ по електротехника и електроника, гр. Бургас
E-mail: kpapazov@abv.bg, GSM:0886/729-522 и 0885/225-687


h manchev

Христо Димитров Манчев

Директор на ІІ-ро ОУ "Димитър Благоев", Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg, GSM:0884/311-366


v krachunova

Валентина Любова Крачунова
Директор на НГХНИ “ К. Преславски”, гр. Варна
E-mail: kra4unova@mail.bg, тел.:052 622 303, GSM:


t genova

Татяна Недкова Генова

Директор на СОУ "Стоян Заимов", гр. Плевен
E-mail: zaimov_pl@mail.bg, тел.:064/680-217, GSM:0882/662-614 и 0878/562-689


Kraev

Валентин Михов Краев

Директор на ОУ „Васил Левски” с. Книжовник, гр. Хасково
E-mail: ou_levski_1873@abv.bg, тел.:03719/22-66, GSM:0885/310-340. 0876/371-330


e radusheva

Ема Радушева
Директор на СОУ "Панайот Волов", гр. Шумен
E-mail: emmarad@abv.bg, тел.:, GSM:0894/305-030 и 0886/644-136


k trifonova

Катя Трифонова Димитрова
Директор на СОУ "П. Р. Славейков" гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg, тел.:094/ 600 218, GSM:0888/832-575


12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 01-03.07.2013 г. в Боровец

Сподели статията

Прегледи341 hits

На 01-03.07.2013 г. в Боровец се проведе разширен управителен съвет на СРСНПБ. Взети бяха следните решения:

     1. Бяха определени приоритетите за работата на директорите за следващите 3 години 2013-2015 г.
     2. Набелязаха се мерки за подобряване работата на ОСТС включващ:
           - Актуализация на досега действащите правила и стриктното им спазване
           - Определяне на темите, които могат да се дискутират на ОСТС /становище от МОН/
     3. Набелязване на мерки за успешен старт на учебната 2013/2014 г., както и гарантиране на нормален учебен процес през цялата година
     4. Усъвършенстване работата на УС на СРСНПБ и издигане авторитета на СРСНПБ.

12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 20.12.2013 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи321 hits

Решения на УС на СРСНПБ от 20.12.2013 г. - гр. София

      1. Общото събрание на СРСНПБ ще се проведе до 30.06.2014 г. гр. София

      2. Всички Ваши предложения за промяна в Устава на СРСНПБ, изпращайте в срок до 30.03.2014 г. на: Христо Манчев - председател на комисията по промени в Устава E-mail: sou2@abv.bg, GSM: 0882/662-615 с членове Георги Енчев, Коста Папазов, Георги Стоянов, Р.Борисова/

      3. До 30.03.2014 г. на E-mail: srsnpb@abv.bg, изпращайте сканирани протоколи от отчетно / отчетно-изборно / събрание на общинските организации включваща точка за избор на делегати за общото събрание. Напомням, че до 30 чл. имате право на 1 делегат, до 60 члена на 2 и т.н. Областния председател участва по право.

      4. Вашите сигнали, жалби и искания за експертно становище се изпращат директно до Катя Дойнова – председател на комисията по Жалби и Сигнали на E-mail: katia_doynova@yahoo.com, GSM:0882/662-606

      5. От 01.01.2014 г. УС на СРСНПБ и областните ръководства не дават становища при прекратяване на трудови правоотношения с директори членове на СРСНПБ поискали от техните работодатели. Такива се дават само при поискване от членове на СРСНПБ, както следва:
      - От УС на СРСНПБ за областните председатели и за членовете на УС
      - От Областното ръководство на всички членове на организацията.

      6. Всички Ваши предложения свързани с промени в КТД за отрасъл средно образование да бъдат изпращани до Венцислав Христов – председател на комисията по преговори за ново КТД в срок до 30.03.2014 г. на E-mail: h.nikiforov@abv.bg, GSM:0882/662-609

      7. Всички Ваши предложения свързани с правилата за работните заплати на директорите за 2014 г. да бъдат изпращани на Валентина Крачунова, председател на комисията по преговори за Нови правила в срок до 20.02.2014 г. на E-mail: kra4unova@mail.bg, GSM:0882/662-608

12Мар2015
Разширен УС на СРСНПБ, 02.02.2014 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи342 hits

На 02.02.2014 г. се проведе разширен управителен съвет на УС на СРСНПБ при следния дневен ред:

     1. По т.1 УС прие отчет анализ за дейността на УС на СРСНПБ за 2013 г. и прие план за дейността на УС за 2014 г., Отчет – анализ за дейността на УС на СРСНПБ за 2013 година и приемане на план за дейност на УС за 2014 г.
     Докладва: Катя Дойнова

     2. Финансов отчет за 2013 г. и приемане на Бюджет за 2014 г.
     Докладва: Марин Цонев

     3. Номинации за кмет на 2013 г.
     Докладва: Катя Димитрова

     4. Други
     Докладва: Самуил Шейнин

     Всички областни структури трябва да изготвят своите планове до 22.02.2014 г. като се съобразят с плана за дейността на СРСНПБ за 2014 г.

     По т.3 УС на СРСНПБ награждава с плакет „Кмет на годината-2013” г-н Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев. Г-н Шейнин му връчи тържествено грамотата и плакета на 03.02.2014 г. в присъствието на директори от областите Смолян и Благоевград, кмета на общ.Гърмен, Заместник-министър на образованието и науката – Атанаска Тенева, Кирчо Атанасов– депутат от 42-ро народно събрание, Огнян Соколов - Началник на РИО Благоевград, Сергей Магдичев – държавен експерт, дирекция „Финанси” - МОН и Ваня Трайкова – МОН.
РАБОТНИ ГРУПИ

     На 03.02.2014 г. се проведе работа по групи както следва:
     Комисия по промени в Устава на СРСНПБ – Председател: Христо Манчев
     Членове:
      - Гоце Делчев – Д.Пиргова, Ел.Божикова
      - Гърмен – Верхат Топчиев
      - Разлог – Б.Груев, К.Караджов
Комисия по ново КТД – Председател: Венцислав Христов
     Членове:
      - Гоце Делчев – М.Костадинова, Л.Карталов, А.Икономова, М.Поюкова
      - Гърмен – И.Цацев, Ю.Лазарова, Н.Моллахасан, М.Джуркин
      - Разлог – М.Попадийна
Комисия за Правила за работни заплати на директорите за 2014 г. – Председател :Валентина Крачунова
     Членове:
      - Гоце Делчев – М.Халачева, Ц.Петричкова, Л.Димитрушева
      - Гърмен – С. Стругов, А. Мутишев, Н. Даргутев
      - Разлог – Д.Пелтегова, К.Кулип

12Мар2015
Общо събрание на СРСНПБ, 09.07.2014 г. - гр. София

Сподели статията

Прегледи406 hits

На 09.07.2014 г. се проведе общо събрание на СРСНПБ в Националния военно исторически музей – гр. София.

     Гости на събранието бяха колеги директори от Р Сърбия, Р Македония, Р Турция и Холандия.

     Приветствия към участниците поднесоха:
г-н Лазар Додев – директор на дирекция МОН от името на проф. д-р Анелия Клисарова Министър на образованието и науката
г-н Васил Тодоров – главен секретар на БТПП – София от името на г-н Цветан Симеонов –председател на БТПП
г-жа Ваня Кастрева – началник РИО- гр. София
г-н Тон Дюф – председател на ESHA

     Поздравителни адреси и поздравления се получиха от:
г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на гр. София
г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
г-н Кирчо Атанасов – депутат от 42 НС
г-жа Милена Дамянова – депутат от 42 НС
г-жа Ирена Соколова – депутат от 42 НС
г-н Милко Багдасаров – депутат от 42 НС
г-жа Янка Такева – председател на СБУ
г-н Аспарух Томов – председател на независим учителски синдикат
доц.Попкочев - Зам.ректор на ЮЗУ ”Неофит Рилски” - Благоевград
г-жа Цветанка Берсничка - председател на асоциация Родители
г-н Георги Богданов - председател на НМД
г-жа Ваня Коконова – началник на РИО-Перник
и много други неправителствени организации и институции

     За председател на СРСНПБ бе избрана г-жа Надежда Николчева на 31 СУЧЕМ - гр. София

     За членове на СРСНПБ бяха избрани:

     1. Нина Чанева СО гр. София

     2. Петя Йосифова ОДЗ гр. София

     3. Катя Дойнова ОУ гр. София

     4. Антония Гаврилова ПГ гр. София

     5. Георги Енчев СОУ гр. Пловдив

     6. Катерина Василева ОУ гр. Пловдив

     7. Красимира Благоева ОУ гр. Пловдив

     8. Христо Манчев ОУ гр. Благоевград

     9. Коста Папазов ПГ гр. Бургас

     10.Валентина Крачунова НГ гр. Варна

     11.Татяна Генова СОУ гр. Плевен

     12.Валентин Краев ОУ гр. Хасково

     13.Ема Радушева СОУ гр. Шумен

     14.Венцислав Христов ОУ гр. Ловеч

     15.Георги Дългърски СОУ гр. Пловдив

     16.Катя Трифонова СОУ гр. Видин

     За контролна комисия бяха избрани:

     1.Марин Цонев ПГ гр.В.Търново

     2.Елза Христова ОУ гр.Перник

     3.Светла Данаилова ПГ гр.Петрич

     На първото заседание на УС на СРСНПБ проведено на 09.07.2014 г. за изпълнителен директор бе избран г-н Самуил Шейнин

     Общото събрание прие следните решения:

     1. Изработване на всички правилници,които са изискани в Устава на СРСНПБ.

     2. Разработване на ясни и обективни критерии за трудовите възнаграждения на персонала в учебните звена в зависимост от показаните резултати в работата.

     3. Разработване на модел за ”Кариерно развитие на директорите и помощник директорите на училищата и детските градини”

     4. Утвърждаване на три приоритета:

          І. Гарантиране здравето и сигурността на децата и учениците в учебните звена.

          ІІ.Гарантиране качеството на образованието

          ІІІ.Възнаграждение на персонала в учебните звена приети с протокол на 05.03.2014 г. на ОСТС по предложение на СРСНПБ

     5.Осигуряване на средства по ПМС 239 и за 2014 г.

     6.Привличане на помощник директорите за членове на СРСНПБ

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини