Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Работни групи

Сподели статията

Прегледи670 hits

По Наредба №5/29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на ПКС
      - Величка Тасиджикова,   гр. София

По обсъждане на промени в системата на делегираните бюджети
      - Ернест Георгиев,   гр. София

По обсъждане на проектозакона за преучилищно и училищно образование
      - Катерина Василева,   гр. Пловдив и Надежда Николчева

Съгласуване на Правила за работни заплати на директорите за 2015 г.
      - Надежда Николчева и Данко Калапиш,   гр. София

За промени в парвилата по организиране на допълнителния трети час по физическо възпитание и спорт
      - Надежда Николчева,   гр. София

По промени в Закона за туризма, съвместно с БАТА
      - Катя Дойнова, секретар и Надежда Николчева, председател

Предложения за участия в работни групи по ДОС на СРСНПБ
     

    

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини