Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

13Мар2015
Представителство

Сподели статията

Прегледи949 hits

  • Представител на СРСНПБ в Обществения консултативен съвет - Бойко Свиленов, гр. Перник
  • Членове на СРСНПБ в ОСТС - Надежда Николчева, председател на СРСНПБ, Диян Стаматов - гр. София, Венцислав Христов - гр. Ловеч
  • Представяне на становище по проектозакона за предучилищно и училищно образование в Народното събрание - Марин Цонев, гр. Велико Търново (професионална гимназия), Венцислав Христов - гр. Ловеч (училище), Драга Шопова - гр. София (ОДЗ)
  • Участие в Общото събрание и комуникация с БТПП - Катя Дойнова, секретар на СРСНПБ
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини