Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Ямбол

Сподели статията

Прегледи517 hits

Елхово          

logo

Йовка Драгоева Иванова

Директор на ПГ «Св. Кл.Охридски” гр. Елхово

тел.: 0478/88067


Стралджа      
logo
Денка Иванова Йорданова

Директор на ЦДГ «Мати Рубенова» гр. Стралджа

E-mail: rubenova_@abv.bg

тел.:04761/22-51, GSM:0889/598-383


Ямбол           
logo
Румяна Георгиева Никова

Директор на ПГИ “Г.С. Раковски”, гр. Ямбол

E-mail:

тел.:046/663-110, GSM:0893/655-300


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини