Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Враца

Сподели статията

Прегледи606 hits

Враца            
vraca velkova
Даниела Михайлова Велкова

Директор на Спортно училище "Св.Климент Охридски" Враца

E-mail: daniela_velkova@abv.bg, тел.:092/626-507, GSM:0879/068-758 ; 0887/206-151


Бяла Слатина           

logo

Атанаска Ангелова Пеева

Директор на НУ “Цани Гинчев” – гр. Бяла Слатина

E-mail: apeeva@mail.bg

тел.:0915/82-209, GSM:0887/273-034


Козлодуй      

kozloduj georgieva

Николина Георгиева Тодорова

Директор на СОУ “Христо Ботев” гр. Козлодуй

E-mail: nikcan@abv.bg

тел.:, GSM:0878/502-366 и 0894/640-466


Мездра          
mezdra cvetkova
Зоя Йосифова Цветкова

Директор на ЦДГ №4 “Мир” гр. Мездра

E-mail: odzmir_mezdra@abv.bg

тел.:0910/25-10, GSM:0887/586-054


Криводол      
krivodol mihajlova
Юлиана Михайлова

Директор на ОУ "Св.св. Кирил и Методий", с. Краводер

E-mail: ou_kravoder@abv.bg

тел.:, GSM:0885/059-095, 0879/254-678


Оряхово        
orahovo maja
Мая Ангелова Константинова

Директор на СОУ "Христо Ботев", гр. Оряхово

E-mail: maiusca@abv.bg

тел.:09171/23-53, GSM:0899/146-345


Роман            
logo
Христина Петкова Тодорова

Директор на СОУ “Васил Левски” – гр. Роман

E-mail: soulevskiroman@abv.bg

тел.:09123/39-55, GSM: 0888/497-077, 0878/804-722


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини