Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Смолян

Сподели статията

Прегледи589 hits

Борино

logo


 

Девин            
devin kosev
Емил Димитров Кисьов

Директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методи” гр. Девин

E-mail: emilkisiov@abv.bg

тел.:0304/28-60; 0304/54-28, GSM:0886/355-906


Доспат          

logo

Иван Джаков

Директор на ОУ "Никола Вапцаров" с. Барутин

E-mail:

тел.: 03046/2025


Смолян         

logo

Николай Кирилов Колев

Директор на ІІ ОУ «Проф.Д-р Ас.Златаров» гр. Смолян

E-mail: ou2_smolian@abv.bg

тел.:0301/829-57, GSM: 0879 933 314

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини