Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Силистра

Сподели статията

Прегледи480 hits

Силистра      

logo

Дочка Георгиева Милушева

Директор на ПГСУАУ "Атанас Буров" гр. Силистра

E-mail: economics_ss@abv.bg

тел.:, GSM:0894/419-573


Главиница    
logo
Нефие Хюсеин Раим

Директор на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница

E-mail:

тел.: 0863/622-45, GSM:0894/619-655


Тутракан       
logo
Соня Петкова Златарова

Директор на СОУ "Йордан Йовков" гр. Тутракан

E-mail: sou_jovkov@abv.bg

тел.:0857/60-581, GSM:0885/331-285


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини