Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Шумен

Сподели статията

Прегледи593 hits

Венец            
venec karapancheva
Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ «Хр. Смирненски» с. Ясенково

E-mail: p_karapan4eva@abv.bg

тел.:, GSM:0887/173-184


Никола Козлево      
logo
Господин Николов Господинов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари

E-mail: ouv@abv.bg

тел.:05328/21-52, GSM:0887/172-348


Нови пазар   
n pazar ivanov
Добрин Георгиев Иванов

Директор на Основно училище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Нови Пазар

E-mail: ou_np@mail.bg

тел.:, GSM:0878/150-188


Шумен          
logo

Ема Радушева - Областен председател

Директор на СОУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен

E-mail: sou_pv@dir.bg

тел.:054/802-653, GSM:0899 808155

 

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини