Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Русе

Сподели статията

Прегледи552 hits

Борово          

logo

Валентина Димитрова Ефтимова

Директор на ОУ “П.Р.Славейков” с. Обретеник

E-mail: sh_obretenik@abv.bg

тел.:08143/20-20, GSM:0888/540-963


Бяла   
logo
Евиана Боянова Цанкова

Директор на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Полско Косово

E-mail: ou_pkosova@abv.bg

тел: 08128/2315, GSM: 0886 003700; 0879 593513


Ветово          
logo
Галина Ахмакова

Директор на ОДЗ "Щастливо детство" гр. Ветово

E-mail: odz_vetovo@abv.bg

тел.: 08161/2216, GSM: 0878 509993


Русе   
a hristova
Анета Петрова Христова

Директор на ПГПТ "Атанас Буров", гр. Русе

E-mail: anetahristova1@abv.bg

тел.:, GSM:0887/996-905


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини