Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Пловдив

Сподели статията

Прегледи770 hits

Община Пловдив    
plovdiv vasileva
Катя Василева

Директор на ОУ “Антим I”, Пловдив

E-mail: srsnpb_plovdiv@abv.bg

тел.:032/64-36-23, GSM:0886/992-629; 0893/681-056


Община Марица      
logo
Даниела Стефанова Петкова

Директор на ОУ "Граф Н. Игнатиев", с. Граф Игнатиево

E-mail: daniela_sp@abv.bg

тел.:03107/22-60, GSM:0893/313-717, 0879/274-387


Община Рoдопи      
logo
Здравка Веселинова Мерджанова

Директор на ОДЗ "Първи юни" с. Брестовица

E-mail: odz_brestovica@abv.bg

тел.:0882898207


Асеновград  
logo
Златка Николова Тоскова

ЦДГ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Асеновград

E-mail: cdg_6@mail.bg

тел.:0331/62-451, GSM:


Калояново    
kaloanovo petrov
Димитър Василев Петров

Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Ръжево Конаре

E-mail: ourkonare@abv.bg

тел.:, GSM:0885/700-216


Карлово        
karlovo dimitrov
Веселин Савов Димитров

Директор на ОУ "Св. св. Кирил и Методий” – гр. Карлово

E-mail: ou_kiril_metodii_karlovo@mail.bg

тел.:, GSM:0889/709-903


Първомай     
logo
Пенка Рачева Петкова

Директор на ОУ "Христо Ботев" - с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

E-mail: pepi_70@abv.bg

тел./факс: +359 (0)3162 22-32, GSM:


Садово          

sadovo blagoeva

Красимира Трендафилова Благоева

Директор на ОУ “Васил Левски” с. Караджово

E-mail: kr_blagoeva@abv.bg

тел.:03102/260, GSM:0878/803-733


Стамболийски         
logo
Елисавета Моралиева

GSM: 0884 291450


Съединение  
logo
Йорданка Стоянова Кичукова

Директор на СОУ "Христо Ботев" гр. Съединение

E-mail: sou_saedinenie@abv.bg

тел.:0318/22-032, GSM:0879/884-434


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини