Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

14Мар2015
Ямбол

Сподели статията

Прегледи517 hits

Елхово          

logo

Йовка Драгоева Иванова

Директор на ПГ «Св. Кл.Охридски” гр. Елхово

тел.: 0478/88067


Стралджа      
logo
Денка Иванова Йорданова

Директор на ЦДГ «Мати Рубенова» гр. Стралджа

E-mail: rubenova_@abv.bg

тел.:04761/22-51, GSM:0889/598-383


Ямбол           
logo
Румяна Георгиева Никова

Директор на ПГИ “Г.С. Раковски”, гр. Ямбол

E-mail:

тел.:046/663-110, GSM:0893/655-300


14Мар2015
Шумен

Сподели статията

Прегледи592 hits

Венец            
venec karapancheva
Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ «Хр. Смирненски» с. Ясенково

E-mail: p_karapan4eva@abv.bg

тел.:, GSM:0887/173-184


Никола Козлево      
logo
Господин Николов Господинов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари

E-mail: ouv@abv.bg

тел.:05328/21-52, GSM:0887/172-348


Нови пазар   
n pazar ivanov
Добрин Георгиев Иванов

Директор на Основно училище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Нови Пазар

E-mail: ou_np@mail.bg

тел.:, GSM:0878/150-188


Шумен          
logo

Ема Радушева - Областен председател

Директор на СОУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен

E-mail: sou_pv@dir.bg

тел.:054/802-653, GSM:0899 808155

 

14Мар2015
Хасково

Сподели статията

Прегледи403 hits

Димитровград         

logo

Валентин Георгиев Христов

Директор на СОУ «Любен Каравелов» гр. Димитровград

E-mail: sou_lk@abv.bg

тел.:0391/62-868, GSM:0886/868-030


Ивайловград            
logo
Александра Тодорова Хорозова

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград

E-mail: ahorozova@abv.bg

тел.:03661/60-40, GSM:0887/307-534


Харманли     
harmanli hristozova
Галина Атанасова Христозова

Директор на НУ “Отец Паисий” гр. Харманли

E-mail: g.hristozova@abv.bg

тел.:0373/21-30, GSM:0885/685-044


Хасково        
Kraev
Валентин Михов Краев

Директор на ОУ „Васил Левски” с. Книжовник, гр. Хасково
E-mail: ou_levski_1873@abv.bg, тел.:03719/22-66, GSM:0885/310-340. 0876/371-330

 


14Мар2015
Търговище

Сподели статията

Прегледи471 hits

Омуртаг        
omurtag vitova
Теодора Цветанова Витова

Директор на Първо ОУ "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг

E-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg

тел.:, GSM:0878/138-123


Търговище    
logo
Севдалина Петкова Зафирова

Директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище

E-mail: sou1_tg@abv.bg

тел.:, GSM:0894/659-400


14Мар2015
Стара Загора

Сподели статията

Прегледи509 hits

Стара Загора            
logo
Мариана Пенчева

Директор на СОУ "Максим Горки" - гр. Стара Загора

E-mail: abedinova@abv.bg

тел.:042/629-237, GSM:0888/006-936


Гълъбово      
galabovo kuchukova
Нели Иванова Кючукова

Директор на СОУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово

E-mail: sougl@abv.bg

тел.:0418/6-25-60, GSM:0879/161-100; 0886/611-268


Казанлък       
Boneva
Цветанка Пилигримова Бонева

Директор на ОДЗ "Зорница" - с. Шейново

E-mail: odzsheinovo@abv.bg

GSM: 0878 799229


Раднево         
radnevo dimitrova
Милена Димитрова

Директор на ІІ ОУ “Св.Паисий Хилендарски” - гр. Раднево

E-mail: ou2rad@abv.bg

тел.:0418/21-66, GSM:0888/429-339


Чирпан
kiri4eva 4irpan         
Росица Киричева

Заместник-директор на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Чирпан

E-mail: rkiricheva_65@abv.bg

GSM: 0879/006-002


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини