Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Областни председатели

Сподели статията

Прегледи254 hits

Благоевград
e terzijski
Емил Терзийски - Областен председател
Директор на ЗПГ "Кл. Тимирязев"- гр. Сандански
E-mail: mail@zpg-sandanski.com, тел.:0746/32448, GSM:0889/519941


Бургас
vesela ivanova burgas
Весела Иванова
Директор на ГЧЕ "Васил Левски" - Областен председател
E-mail: veselaivanova01@gmail.com
тел.:056/837591, GSM: 0879/938393


Варна
varna iliev
Светлан Великов Илиев - Областен председател
Директор на VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин", Варна
E-mail: sv_iliev@mail.bg, тел. факс 052/609-696, GSM:0882/567-031


Велико Търново
m tsonev

Марин Стефанов Цонев - Областен председател
Директор на ПГСАГ "Ангел Попов"
E-mail: marin_conev@abv.bg, GSM:0882/662-616


Видин
k trifonova
Катя Трифонова Димитрова
- Областен председател
Директор на СОУ "П. Р. Славейков" гр. Видин
E-mail: sou8_vidin@abv.bg, GSM:0888/832-575


Враца
vraca krxstev

Виктор Петков Кръстев - Областен председател

Директор на СОУ "Христо Ботев", гр.Враца
E-mail: viktorkrustev@gmail.com, тел.:092/623-546, GSM:0887/151-000, 0879/003-190


Габрово
gabrovo velkov

инж. Величко Георгиев Велков - Областен председател
Директор на ПГ по строителство, гр. Габрово
E-mail: pgs_gabrovo@abv.bg тел.:066/803-367, GSM:0896/628-744


Кюстендил
z sotirova
Зоя Сотирова - Областен председател
Директор на ОУ "Проф. Марин Дринов" – гр. Кюстендил
E-mail: oumdkn@abv.bg, тел.:078/533482, факс:078/550656, GSM:


Ловеч
logo
Илица Тодорова Петрова - Областен председател
Директор на ОУ "Васил Левски" – гр. Ловеч
E-mail: , тел.:, факс: , GSM:


Пазарджик    

pazardjik angelov

Стефан Георгиев Ангелов - Областен председател

Директор на ОУ "Стефан Захариев", гр. Пазарджик

E-mail: ouzahariev@abv.bg

тел.:, GSM:0886/400-599


Перник
pernik svilenov

Бойко Свиленов Богутев
- Областен председател
Директор на ОУ "Св.Иван Рилски" гр. Перник
Е-mail: ou_ivanrilski@abv.bg, тел.: GSM: 0894/300071, 0879/010717


Пловдив            
staribratov
Ивайло Старибратов
- Областен председател
Директор на ОМГ "Акад. Кирил Попов" - гр. Пловдив
E-mail: srsnpb.plovdiv@gmail.comGSM:0884/702-111


Стара Загора            
logo
Мариана Пенчева
- Областен председател

Директор на СОУ "Максим Горки" - гр. Стара Загора

E-mail: abedinova@abv.bg

тел.:042/629-237, GSM:0888/006-936


Силистра

silistra racheva

Камелия Миланова Рачева - Областен председател

Директор на ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра

E-mail: ou_opais@abv.bg

тел.:, GSM:0894/419-583


Смолян         

logo

Николай Кирилов Колев - Областен председател

Директор на ІІ ОУ «Проф.Д-р Ас.Златаров» гр. Смолян

E-mail: ou2_smolian@abv.bg

тел.:0301/829-57, GSM: 0879 933 314


Шумен

logo

Ема Радушева - Областен председател

Директор на СОУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен

E-mail: sou_pv@dir.bg

тел.:054/802-653, GSM:0899 808155

14Мар2015
Ямбол

Сподели статията

Прегледи517 hits

Елхово          

logo

Йовка Драгоева Иванова

Директор на ПГ «Св. Кл.Охридски” гр. Елхово

тел.: 0478/88067


Стралджа      
logo
Денка Иванова Йорданова

Директор на ЦДГ «Мати Рубенова» гр. Стралджа

E-mail: rubenova_@abv.bg

тел.:04761/22-51, GSM:0889/598-383


Ямбол           
logo
Румяна Георгиева Никова

Директор на ПГИ “Г.С. Раковски”, гр. Ямбол

E-mail:

тел.:046/663-110, GSM:0893/655-300


14Мар2015
Шумен

Сподели статията

Прегледи592 hits

Венец            
venec karapancheva
Павлина Петкова Карапанчева

Директор на ОУ «Хр. Смирненски» с. Ясенково

E-mail: p_karapan4eva@abv.bg

тел.:, GSM:0887/173-184


Никола Козлево      
logo
Господин Николов Господинов

Директор на ОУ “Христо Ботев” с. Вълнари

E-mail: ouv@abv.bg

тел.:05328/21-52, GSM:0887/172-348


Нови пазар   
n pazar ivanov
Добрин Георгиев Иванов

Директор на Основно училище "Н.Й.Вапцаров" - гр. Нови Пазар

E-mail: ou_np@mail.bg

тел.:, GSM:0878/150-188


Шумен          
logo

Ема Радушева - Областен председател

Директор на СОУ ”Панайот Волов”, гр. Шумен

E-mail: sou_pv@dir.bg

тел.:054/802-653, GSM:0899 808155

 

14Мар2015
Хасково

Сподели статията

Прегледи403 hits

Димитровград         

logo

Валентин Георгиев Христов

Директор на СОУ «Любен Каравелов» гр. Димитровград

E-mail: sou_lk@abv.bg

тел.:0391/62-868, GSM:0886/868-030


Ивайловград            
logo
Александра Тодорова Хорозова

Директор на СОУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград

E-mail: ahorozova@abv.bg

тел.:03661/60-40, GSM:0887/307-534


Харманли     
harmanli hristozova
Галина Атанасова Христозова

Директор на НУ “Отец Паисий” гр. Харманли

E-mail: g.hristozova@abv.bg

тел.:0373/21-30, GSM:0885/685-044


Хасково        
Kraev
Валентин Михов Краев

Директор на ОУ „Васил Левски” с. Книжовник, гр. Хасково
E-mail: ou_levski_1873@abv.bg, тел.:03719/22-66, GSM:0885/310-340. 0876/371-330

 


14Мар2015
Търговище

Сподели статията

Прегледи472 hits

Омуртаг        
omurtag vitova
Теодора Цветанова Витова

Директор на Първо ОУ "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг

E-mail: progimnazia_omurtag@abv.bg

тел.:, GSM:0878/138-123


Търговище    
logo
Севдалина Петкова Зафирова

Директор на Първо СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище

E-mail: sou1_tg@abv.bg

тел.:, GSM:0894/659-400


Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини