Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015
Комисия по жалбите

Сподели статията

Прегледи188 hits

h manchev

Председател - Христо Манчев

Директор на ІІ ОУ “Димитър Благоев” гр. Благоевград
E-mail: sou2@abv.bg тел.: 073/83-11-92, GSM:0882/662-615


 Членове:

Ернест Георгиев - 14 СОУ, София
Катя Дойнова - 163 ОУ, София
Мария Баракова - ПГ, София


За подаване на жалби и сигнали:
Вашите сигнали и жалби се изпращат за разглеждане на комисията по жалбите към СРСНПБ с председател Ернест Георгиев, тел: 0884 801 475, e-mail:zlatarov@mail.bg
Комисията ще вземе решение, само ако към сигнала /жалбата/ има справка за извършените дейности предприети от общинските и областни структури на СРСНПБ.

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини