Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

12Мар2015

p josifova
Председател - Петя Йосифова

Директор на ОДЗ № 48 гр. София, р-н Сердика
E-mail: odz48@abv.bg
тел.:02/832-00-21, GSM:0884/801-468


Членове:

Валентин Краев - ОУ „Хр. Ботев“, с. Долно Големанци
Красимира Благоева - ОУ „В. Левски“, с. Караджалово
Доротея Дончева - ПГСА, София
Величка Таседжикова - 70 ОУ, София


Правила и срокове за определяне на наградите
  1. Правила и срокове за определяне на наградите
  2. Правила за определяне на наградата Директор на годината и Грамота „Неофит Рилски”
  3. Правила за определяне на наградата Кмет на годината
Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини