Предложение за изменение и допълнение на наредбата за схеми „Училищен плод“ и „Училищно...

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ КОПИЕ: ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА