Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

10Мар2015
Дейности на СРСНПБ

Сподели статията

Прегледи308 hits

Документи свързани със дейността на Съюза


  1. Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2017 година.
  2. Рамката на държавния образователен стандарт (ДОС) за статут на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции.
  3. Инициативи на СРСНПБ изпратени до Министъра на образованието, младежта и науката и до социалните партньори относно прилагането на чл. 49 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета.
  4. Колективен трудов договор за Системата на народната просвета. (2014)
  5. Национален календарен план за дейностите на СРСНПБ за 2017 г.
  6. Награда "Директор на годината" - ежегодна награда на СРСНПБ, която се връчва на 1 ноември, Денят на народните будители.
  7. Номиниране за почетното отличието на МОН „Неофит Рилски” и тържествения прием на Президента по случай 24 май.
  8. Правила за работа на Комисията по нормативни документи към Управителния съвет на СРСНПБ.
  9. Правилник за функциите и организацията на дейността на областните съвети към СРСНПБ
  10. Правила за номиниране
  11. Правилник за организацията и дейността на УС на СРСНПБ
  Please update your Flash Player to view content.

  Столична организация СРСНПБ

  Кореспонденция с институции

  Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


  Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


  Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


  Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


  Още...

  Абонамент новини