Правилник за организацията на дейността на УС на СРСНПБ