Членски внос

От началото на 2019 година минималната работна заплата е 560 лева. Членският внос е 2% от МРЗ или 11,20 лева на месец.

За централната и за общинската организация – 45% или 5,04 лева месечно.

За областната организация е 10% или 1,12 лева на месец.