Членски внос

От началото на 2021 година минималната работна заплата е 650лева. 

Членският внос е 2% от МРЗ или 13,00 лева на месец.

За централната и за общинската организация – 45% или 5,85лева месечно.

За областната организация е 10% или 1,30 лева на месец.