Членски внос

От началото на 2020 година минималната работна заплата е 610 лева. Членският внос е 2% от МРЗ или 12,20 лева на месец.

За централната и за общинската организация – 45% или 5,49 лева месечно.

За областната организация е 10% или 1,22 лева на месец.