Членски внос

От януари до март 2022 година минималната работна заплата е 650лева.
Членският внос е 2% от МРЗ или 13,00 лева на месец.
За централната и за общинската организация – 45% или 5,85лева месечно.
За областната организация е 10% или 1,30 лева на месец.

От април 2022 година минималната работна заплата е 710лева.
Членският внос е 2% от МРЗ или 14,20  лева на месец.
За централната и за общинската организация – 45% или 6,39 лева месечно.
За областната организация е 10% или 1,42 лева на месец.