Членски внос

От януари 2023 година минималната работна заплата е 780 лева.
Членският внос е 2% от МРЗ или 15,60 лева на месец.
За централната и за общинската организация – 45% или 7,02лева месечно.
За областната организация е 10% или 1,56 лева на месец.