Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

Търсене

Подаване на заявление

От ТУК може да изтеглите Заявление за членство в СРСНПБ.

Контактна информация

Адрес за кореспонденция:
София, пк 1111,
ул. "Гео Милев", № 2

е-mail: srsnpb@abv.bg


Банкова сметка на Съюза:
BG18SOMB
9130 1034392901
BIC: SOMBBGSF

 

Адвокатска кантора
"Янков, Коларов&партньори"
тел. (02)9879885;
0888701542 и 0898523741
e-mail: y_yankov@mbox.is-bg.net

СРСНПБ пита –

Експертите на
"Сиела Образование"
отговарят - >

30Сеп2015

Въпрос на СРСНПБ: Във връзка с Инструкция за провеждане на целодневна организация на учебния ден, моля да разясните какви са новите задължения и отговорности на директора?

Отговор на „Сиела Образование“


Въпрос на СРСНПБ: Може ли по-подробно да обясните как ще се процедира при увеличението на работните заплати по Анекса към КТД?

Отговор на „Сиела Образование“


Въпрос на СРСНПБ : В практиката от последните години на директора все по-често се налага да назначава учители като външни лектори. Моля, да разясните правните основания и вида договор, който е законосъобразно да бъде сключен с тях и при какви условия?

Очакваме отговора на "Сиела Образование"


Въпрос на СРСНПБ : Влиза ли възнаграждението за платен годишен отпуск в базата за изчисляване на СБКО или не?

Отговор на Министерство на финансите

Please update your Flash Player to view content.

Столична организация СРСНПБ

Кореспонденция с институции

Становище на СРСНПБ относно проект на ОКТД 2018


Писма на СРСНПБ до министър Вълчев и зам.-министър Таня Михайлова, касаещи сформирането на работна група за актуализиране на Правилата за определяне на работните заплати на директорите на образователните институции в системата на средното образование и закъсненията на учениците за учебни часове.


Писмо на СРСНПБ до зам.-министър Деница Сачева, касаещо проблеми в междуинституционалното сътрудничество в гр. Шумен и други райони на страната.


Изплащане на СБКО по време на платен отпуск


Още...

Абонамент новини