Прилагане на чл. 6, ал. 1, т. 50 от Закона за противодействие на корупцията

0
42

Photo by Bernard Tuck on Unsplash