Становище относно Проект на Наредба за изменение на Наредба №16 за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“

0
219

Photo by Bernard Tuck on Unsplash