Становище по Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 / 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

0
279

Photo by Bernard Tuck on Unsplash