Среща в МОН за професионалното обучение и образование

0
332

Photo by Michael Fousert on Unsplash

По покана на министър Денков в МОН се проведе среща със социалните партньори: БТПП (където член е СРСНПБ), КНСБ и АИКБ.

Присъстваха академик Денков, Цветан Василев – председател на БТПП, Васил Велев – председател на АИКБ, Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование“ в МОН , експерти от различните работодателски организации.

Министър Денков ни запозна с Плана за възстановяване и устойчивост, според които има три важни пункта – промяна в Закона за професионалното образование, промяна в списъка за професиите, създаване на стратегия за уменията.

В плана има предвидени средства (около 100 милиона лева) за по-добра МТБ на професионалните гимназии, за създаване на СТЕМ центрове, за центрове за върхови постижения. Информира за идеята за създаване във всяка област на по една ПГ – координатор за дуалното обучение, за подпомагане на регионален принцип на развитието на професионалното образование и за план-приема.

Информира за стартирането на втора фаза на Швейцарското партньорство за развитие на професионалното образование и обучение.

През миналата седмица е имало среща в МОН с директори на професионалните гимназии, където наши колеги са изложили проблемите, които те виждат пред тях.