Нов колективен трудов договор в сферата на образованието в община Монтана

0
995

Кметът на Монтана Златко Живков, Бойка Симеонова – председател на Съюза на работодателите в системата на образованието, Енеза Ангелова – председател на общински КС на СБУ и Татяна Алексиева – председател на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ подписаха колективен трудов договор в сферата на образованието в община Монтана за период от 2 години.

В него страните договориха по-благоприятни условия в заплащането на професионално квалификационната степен, на работното облекло, както и по-голям размер на платения отпуск на непедагогическия персонал в размер на 20 работни дни, а на всички преболедували Ковид -19, платен отпуск в размер на 10 работни дни.

Страните се споразумяха престоят на педагогическите специалисти в училище, през време на ваканциите за учениците да се намали с 2 часа – от 8 на 6 часа, а двата часа да се ползват извън образователната институция за кфалификация и допълнителни занимания, свързани с професионалната им подготовка.