Искане за свикване на отраслов съвет на социалните партньори в системата на средното образование

0
842

Photo by Bernard Tuck on Unsplash