Предложение на СРСНСПБ за изготвяне на алгоритъм за действие при извеждане на паралелки в ОРЕС поради повишена заболяваемост в училищата

0
331
Photo by Compare Fibre on Unsplash