Училищата искат с 20% по-високи бюджети

0
612

Снимка: Илияна Кирилова

Автор: Силвия Георгиева, в-к „Сега“

Директорите настояват за увеличение на единните разходни стандарти в училищата за 2022 г. с 20%. Освен това смятат, че половината от средствата трябва да се използват за скок на учителските заплати, но останалата половина – за покриване на увеличените разходи за ток, вода и др. Това става ясно от позиция на Съюза на работодателите в системата на народната просвета СРСНПБ, изпратена от председателя й Диян Стаматов до служебния просветен министър проф. Николай Денков.

От началото на 2018 г. делегираните бюджети на училищата започнаха да се определят не само от броя на учениците в тях – т.нар. единен разходен стандарт за ученик, но и от броя на паралелките – стандарт за паралелка и на училищата в дадена община – стандарт за институция (дали е неспециализирано училище, професионална гимназия и т.н.). За 2021 г. например единният разходен стандарт за институция (неспециализирано училище) е 50 630 лв., за паралелка в неспециализирано училище – 10 774 лв., а за ученик – 2 123 лв. Също така има и допълнителни коефициенти в зависимост от това дали ученикът се намира в голям град, или в малко населено място, където паралелките може да са с доста по-малко ученици, в зависимост от броя на уязвимите ученици в дадено школо и т.н. Най-висок е стандартът за ученик, живеещ в отдалечено място, най-нисък – в столицата.

Няколко са основните мотиви за желанието на директорите за повишение на парите за училищата. На първо място, според директорите повишените цени на ток, гориво и вода през последната година са непосилни да бъдат заплатени от миналогодишните стандарти в системата. Те посочват още увеличените разходи за доставки на хранителни продукти в детските градини и училища, както и чувствителната промяна на цените на всички хигиенни материали и дезинфектанти през последната година, които са „изключително необходими за качествено поддържане на стриктна хигиена във всички помещения“. Увеличеният брой на учениците, възползващи се от правото за обучение от разстояние също според училищните директори са нов финансов разход, непланиран за 2021, но и очакван за реализиране през 2022 г. „За всеки учител, обучават в електронна среда от разстояние, се полагат по 30 лв. за консумативи и други разходи на месец“, дава за пример Диян Стаматов. Необходимостта от планиране на повече средства за стипендии на учениците с цел по-адекватно стимулиране на образователните им постижения, както и увеличението на средствата за автобусен транспорт поради повишаване на цената на горивото и поддръжка на училищните автобуси са други от причините, които налагат според Съюза повече пари за системата догодина.

Директорите искат при обсъждане на бюджета за 2022 г. предвиденото увеличение на единните разходни стандарти, в какъвто и процент да бъде то, да бъде правилно разпределено, за да се гарантира издръжката на образователните институции. Изричното им настояване е планираното увеличение да не се предвижда само за увеличение на заплатите на преподавателите, а да бъде гарантирано и финансовото преодоляване на очакваната финансова промяна и сериозния ръст на разходите за гориво, електричество, вода и издръжка на сградния фонд.

„Наясно сме, че настояването на синдикалните организации винаги е било в посока всички средства от увеличението на ЕРС да отиват за повишение на работните заплатите, но с резките промени на цените в страната ще стигнем изключително бързо до сериозни финансови проблеми по редовното плащане на сметките за ток, вода, гориво. Според нас при 20% увеличение на трите стълба на ЕРС правилното разпределение на средствата за увеличение през 2022 г. следва да бъде по равно за промяната на възнагражденията с 10% и за обезпечаване на разходите за издръжка с 10%“, казват от СРСНПБ. Според Стаматов ако не се предвидят повече от досегашните пари за издръжка на сградния фонд в учебните заведения някои от тях може да стигнат и до фалити.

ПОДКРЕПА

Предложенията на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България ще бъдат обсъдени на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Там ще се чуят и предложенията на другите социални партньори, отговориха от МОН на въпроси на „Сега“. „Позицията на Министерството на образованието и науката е, че трябва да се отчете нарастването на разходите – както увеличаването на средната заплата за страната, така и на режийните разходи – ток, отопление, вода. Затова ще се опитаме да повишим както заплатите, така и единните разходни стандарти. След обсъждането със социалните партньори предстоят разговори с Министерството на финансите“, заявиха оттам.