Предложения от Управителния съвет на СРСНПБ за промени в законопроекта за актуализация на държавния бюджет

0
418