Иновативен модел на учене може да стартира в 170 училища

0
484

Моделът 1:1 с устройство за всеки ученик се налага след пандемията и вече обхваща над 50 паралелки.

Директорите на 170 училища в цялата страна изразиха готовност да стартират паралелки по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) най-късно до началото на учебната 2022/2023 г. 

Анкетираните 245 училища дават солидни заявки за нужда от трансформация в модела на учене. Цели 92,3% са на мнение, че дигиталните технологии в училище трябва да бъдат „вплетени“ в различните учебни предмети, за да могат учениците и учителите да развиват дигиталните си умения, а не да се изучават изолирано, само в часовете по информатика или информационни технологии.

170 училища (69,8%) имат готовност да стартират работа по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) ако бъдат подкрепени, 50% от анкетираните са категорични, че ще стартират паралелки по иновативния модел. В България 1:1 се прилага пилотно в публичното средно образование от 2018 г. и вече се развива в над 100 паралелки с подкрепата на Общини, технологични партньор и издателства. 

Инвестициите в електронни устройства от страна на държавата и училищата трябва да се правят целево, така че не просто да се подменят компютърни кабинети, а новото оборудване да се използва по качествено нов начин. Така учениците и учителите ще могат да учат и общуват свободно помежду си, навсякъде и по всяко време. Именно в тази връзка 21,2% от училищата имат желание да започнат работа по модела, но изразяват притеснение от невъзможността да осигурят устройства и търсят помощ от МОН и различни програми.

При наличие на подходящи устройства и условия над 880 паралелки, със 17 000 ученика и 2000 учителя биха могли да работят да работят по модела, показва проучването.

Какво казват родители, учители и ученици за модела:

  • мотивацията за учене е по-засилена;
  • успехът на учениците се повишава;
  • 94% от учениците и 45% от учителите им са категорични, че настъпва промяна в дизайна на обучението;
  • учениците използват технологиите по нови начини, умеят да общуват ефективно, работят в групи по общи теми и задачи;
  • 84% от родителите имат изцяло положително отношение към новата организация на учебната работа на техните деца
  • децата им имат по-добър контакт с учителите си.

За правилна реализация на модела е много важно учениците и учителите да имат подходящи устройства и облачна инфраструктура, не всяко устройство може да обезпечи качествен обучителен процес. 


Моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) е изследван от научен екип начело с проф. Галин Цоков, и е описан от същия екип по поръчка на Министерство на образованието и науката.